четвер, 30 вересня 2021 р.

9 клас2021-2022 н.р.

01.10.2021  Тема уроку:Розвязання задач за рівняннями реакції з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

Завдання!!! В зошиті запишіть дату, тему уроку, переглягаючи відео запишіть основні терміни, формули та приклади задач, виконайте всі задачі з таблиці,  в кінці відео є 5 задач -це домашнє завдання.середа, 28 квітня 2021 р.

10 класпрезентація мило
самостійна робота з теми : "Карбонові кислоти . Жири. Мило."
презентація Вуглеводи: глюкоза та сахароза.
презентація Крохмаль та целюлоз
практична робота №1 Розвязування експерементальних задач
контрольна робота з теми: "Оксигеновмісні органічні сполуки."


2020 -2021 н.р.

05.11.2020 тема уроку: Розв'язування задач на обчислення об'ємних відношень газів за  хімічними рівняннями.

Завдання!!! Опрацювати презентаці. та переглянути відео де пояснення розвязування задач.В зошиті записати дату, тему уроку і короткий запис термінів, приклади розв'язування двох задач, виконати домашню роботу та надіслати мені на вайбер за ном.0686700211.
Увага!!! на слідуючий урок (12.11.2020) у нас самостійна робота (12:00) по темах які ми розглядали  в школі , тому готуючись повторіть записи в зошиті та параграфи1 -3.


12.11.2020 самостійна робота з теми:" Вищі карбонові кислоти,

 жири ,вуглеводи."

заходимо на сайт  реєструємось один раз і виконуємо завдання.

Тема уроку:Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекули.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.

Виконавшу роботу надсилаємо мені на вайбер за ном. 0686700211. до наступного уроку .

26.11.2020 Тема уроку: Ковалентні карбон - карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.


10.12.2020 Тема уроку: Класифікація органічних сполук.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, переглядаємо відео, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.
увага!!!  17.12.2020 відбудеться контрольна робота повторіть пар 4 -  6.


14.01.2021 Тема уроку: Алкани.Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів.Застосування алканів.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.
Виконану роботу надсилаємо мені на вайбер за ном. 0686700211. до наступного уроку .

19.01.2021Тема уроку: Виведення молекулярної формули речоини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Завдання!!!  Переглянути відео де пояснення розвязування задач.В зошиті записати дату, тему уроку і короткий запис термінів, приклади розв'язування задач, виконати домашню роботу:опрацювати пар.9 , ст. 44 №3,5 письмово. 
Виконану роботу надсилаємо мені на вайбер за ном. 0686700211. до наступного уроку .

21.01.2021 Тема уроку: Алкени.Загальна формула алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Фізичні властивості.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку і короткий запис термінів, приклади ізомерів, виконати домашню роботу:опрацювати пар.8 , ст. 39№2 ( а,в,г,д),3 (а, б,д) письмово. 
Надсилати роботи не потрібно якщо виходимо до школи, якщо ні то надішлете.

26.01.2021 Тема уроку: Хімічні властивості етену. Методи одержання етену. Застосування етену.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.

28.01.2021 Тема уроку: Алкіни.Загальна формула алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етину, методи одержання.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.09.02.2021 Тема уроку:Взаємозв'язок і взаємоперетворення вуглеводнів. Застосування вуглеводнів.

Завдання!!! Записуємо дату, тему уроку, виконуємо завдання з відео, записуємо приклади ізомерів, як здійснюється перетворення. Домашнє завдання : опрацюйте пар. 12,ст.57 № 5 (а),6 письмово.

11.02.2021 Тема уроку:Спирти. Поняття про функціональну групу.Насичені одноатомні спирти: загальні та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, виконуємо завдання.

Увага !!! 16.02.2021 Відбудеться самостійна робота на тему: " Насичені, ненасичені , ароматичні вуглеводні" о 12:00.16.02.2021 Тема уроку: Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу. 

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.

нагадую що о 12:00 розпочнеться самостійна робота

Самостійна робота

18.02.2021 Тема уроку: Поняття про багатоатомні спирти на прикладі .гліциролу, його хімічні властивості.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.

02.03.2021 Тема уроку: Альдигіди. Склад, будова молекули альдигідів. Альдигідна функціональна група.Загальна та структурна формула, систематична номенклатура і фізичні властивості.


04.03.2021 Тема уроку: Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.
Увага!!! Звертаю вашу увагу що дана презентація розрахована на два уроки, тому працюєте цілий тиждень.
04.03.2021 відбудеться самостійна робота по темі: " Спирти" о 12:00


04.03.2021 Самостійна робота з теми : " Спирти"
09.03.2021 Тема уроку: Карбонові кислоти, їх поширення у природі та класифікація.Карбоксильна функціональна група. Склад, будова молекули насичених одноатомних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

11.03.2021 Тема уроку: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.
Увага!!! Звертаю вашу увагу що дана презентація розрахована на два уроки, тому працюєте цілий тиждень.


23.03.2021 Тема уроку: Естери, загальні та структурні формули, системативна номенклатура, фізичні властивості.Гідроліз естерів.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.

25.03.2021 Тема уроку: Жири як представники естерів.Класифікація жирів, їх хімічні властивості.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.

30.03.2021 тема уроку: Мило.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.

Увага!!! 01.04.2021 відбудеться самостійна робота о 13:00 з теми : " Карбонові кислоти, естери."01.04.2021 Самостійна робота з теми:" Карбонові кислоти , естери."

06.04.2021 Тема уроку: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів.Моносахариди.Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози її увворення та поширення в природі.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.08.04.2021 Тема уроку: Дисахариди. Сахароза: молекулярна формула.Хімічні властивості: гідроліз. Добування та застосування.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.


13.04.2021 Тема уроку: Полісахариди. Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули. Утворення й поширення у природі. Хімічні властивості крохмалю і целюлози.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.


15.04.2021 Тема уроку:    Практична робота №1 " Розв'язування експерементальних задач."

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт записуєте дату, читаєте завдання та досліди, потім шукаєте в інтернеті відео з дослідами , переглядаєте, в зошитах записуєте спостереження та рівняння реакції, деякі можете виконати в домашніх умовах ( при бажані), записуєте висновки.
Після того як виконаєте практичну роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211
Увага!!! 20.04.2021 Відбудеться Т.О. з теми : " Оксигеновмісні органічні сполуки." о 15:00 ( у зв'язку з тим що сайти перезагружені тому виконаємо трохи пізніше.)

20.04.2021 самостійна робота з теми : " Оксигеновмісні органічні сполуки."

22.04.2021 Тема уроку: Насичені аміни.Будова аміногрупи. Хімічні властивості метанаміну.

Завдання!!! Записуємо дату, тему уроку, виконуємо завдання з відео, записуємо приклади ізомерів, як здійснюєте перетворення.


27.04.2021 Тема уроку: Ароматичні аміни: склад, будова молекули.Фізичні та хімічні властивості.Одержання та застосування.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.


29.04.2021 Тема уроку: Амінокислоти: склад, будова молекули, функціональні групи. Фізичні та хімічні властивості.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, опрацьовуємо презентацію, робимо конспект у вигляді схем, таблиць, записуємо рівняння реакції ,виконуємо завдання.
7клас

презентація вода
презентація Розчин і його компоненти.Кількісний склад розчину.
презентація Обчислення масової частки

Самостійна робота з теми "Масова частка" 
                     
                      УВАГА!!! 
В зв'язку з технічними причинами самостійна робота була опублікована на 8 хв пізніше, тому написання роботи продовжується до 12:50. 

практична робота№5 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.
презентація Взаємодія води з оксидами.
презентація поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори.
презентація значення води

Контрольна робота з теми : " Вода"

2020-2021 н.р.05.11.2020 тема уроку:Хімічні формули речовин.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентацію виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання. Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211.
Увага!!! 10.11.2020 відбудеться самостійна робота о 12:0010.11.2020 Самостійна робота з теми: " Хімічні формули"

Самостійа робота розпочинається о 12:00 завершується12:30.
нажимаєте на самостійну роботу і виконуєте завдання, виконавши їх надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211 роботи приймаю до 12:35

Тема уроку: Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта відео виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.
 Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211. приймаю роботи до наступного уроку.


12.11.2020 Тема уроку: Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.


Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.
 Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211. приймаю роботи до наступного уроку.


17.11.2020 Тема уроку: Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.
 Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211. приймаю роботи до наступного уроку.

19.11.2020 Тема уроку: Масова частка елемента в  складній речовині.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади розв'язку задач (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.


24.11.2020 Тема уроку: Розвязування задач. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи відео виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади розв'язку задач (робете записи основного).Домашнє завдання повторити пар.12, ст.87 № 1 (б)


26.11.2020 Тема уроку Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання .


08.12.2020 Тема уроку:Фізичні та хімічні явища.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.


10.12.2020 Тема уроку : Хімічні реакції та явища що їх супроводжують. Хімічні властивості рчовин.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.


14.01.2021 Тема уроку: Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.
 Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211. приймаю роботи до наступного уроку.

21.01.2021 Тема уроку: Повітря його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену у природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі.Фізичні властивості кисню.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади (робете записи основного).Виконуєте домашнє завдання.
Якщо ідемо до школи надсилати виконану роботу не потрібно.

28.01.2021 Тема уроку: Добування кисню в лабораторії та в промисловості. Реакція розкладу.  Поняття про каталізатор.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади рівнянь реакції.Виконуєте домашнє завдання.

11.02.2021 Тема уроку: Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами. Реакція сполучення.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади рівнянь реакції.Виконуєте домашнє завдання.
 Після виконаної роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211. приймаю роботи до наступного уроку.

18.02.2021 Тема уроку:Хімічні властивості кисню: взаємодія з складними речовинами.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади рівнянь реакції.Виконуєте домашнє завдання.


04.02.2021 Тема уроку: Колообіг Оксигену в природі.Озон. Проблема чистого повітря.Застосування та біологічна роль кисню.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади рівнянь реакції.Виконуєте домашнє завдання.


11.03.2021 тема уроку: Поняття про оксиди, окислення.Умови винекнення та припинення горіння.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення, приклади рівнянь реакції.Виконуєте домашнє завдання.

Увага !!! Готуємося до контрольної роботи , повторюємо пар.15-21


25.03.2021 контрольна робота з теми : " Кисень" о 12:00


01.04.2021 Тема уроку: Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. 

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення.

08.04.2021 Тема уроку: Вода- розчинник.Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення.15.04.2021 Тема уроку: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Завдання!!! Переглядаєте відео в зошиті записуєте дату, тему року, записуєте основні терміни, формули, вивчаєте їх, всі типи задач які там показані як приклад спочатку слухаєте , а потім пробуєте самі розв'язати. Виконуєте домашнє завдання:опрацювати пар.23, ст.159 № 4,6 письмово.

22.04.2021Тема уроку: Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.


Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, переглядаючи презентаціюта виконуєте завдання та записуєте основні визначення.

Увага!!! 29.04.2021 відбудеться самостійна робота з теми : " Розчини"о 15:00

29.04.2021 Самостійна робота з теми: " Розчини."


вівторок, 27 квітня 2021 р.

8 клас


презентація Хімічні властивості амфотерних гідроксидів.
презентація Фізичні та хімічні властивості середніх солей.
презентація Поширеність у природі та використання середніх солей
презентація Загальні способи добування оксидів, кислот.
презентація Розв'язування розрахункових задач
презентація Загальні способи добування солей
презентація Поширеність у природі оксидів, кислот, основ, солей.
контрольна робота з теми : " Основні класи неорганічних сполук."


2020- 2021н.р.

04.11.2020  Тема уроку: Будова атома. Склад атомних ядер(протони і нейтрони). Протонне число.Нуклонне число. 

Завдання!!! В зошиті записуєте число, тему уроку, переглядаєте презентацію та відео, виконуєте завдання. Робете короткий запис (схеми, визначення) виконуєте домашнє завдання ,зверніть увагу що завдання у підручнику і на відео однакове, виконувати двічі не потрібно. Виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211

09.11.2020 Тема уроку:Стани електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виділяючи терміни, схеми, замальовуєте орбіталі, по закінченню презентації виконуєте тести для перевірки вивченого матеріалу
Виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211, до наступного уроку.


11.11.2020 Тема уроку: Заповнення енергетичних рівнів та підрівнів електронами в атомах хімічних елементів №1 -20


Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виділяючи терміни, схеми, замальовуєте орбіталі, по закінченню презентації виконуєте домашнє завдання.
Виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211, до наступного уроку.


16.11.2020 Тема уроку: Електроні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів №1-20.Тоняття про радіус атома.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по відео, записуєте терміни,формулу та обрахунки, схеми, замальовуєте орбіталі,  виконуєте домашнє завдання, уважно передивляєтесь минулого уроку презентацію, та відео у вас повинні в зошиті бути розібрані електронні та графічні формули хімічних елементів від №1 -20, яких не має ви їх дописуєте.
Виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211, до наступного уроку.
Увага!!! 18.11.2020 Відбудеться самостійна робота по темі: " Будова атома." о 13:00 , підготуйтесь та повторіть пар. 1- 7, та ці презентації та відео.


23.11.2020 Тема уроку: Характеристика хімічних елементів №1 - 20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.


Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації,записуєте план характеристику( вивчаєте), записуєте приклад - характеристику хімічного елемента, виконуєте завдання.


25.11.2020 Тема уроку: Значення періодичного закону.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.
Увага!!!  30.11.2020 буде проведене тематичне оцінювання.Підготуйтеся.


07.12.2020 Тема уроку:Йони.Йонний зв'язок, його утворення.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте  домашнє завдання.


09.12.2020 Тема уроку:Ковалентний зв'язок, його утворення.Полярний і неполярний ковалентний зв'язок.Електроні формули молекул.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по відео, записуєте терміни, схеми, рівняння утворення зв'язків, по закінченю відео є завдання ставете на паузу і виконуєте.


21.12.2020 Контрольна робота з теми: " Хімічний зв'язок та будова речовини."

Увага!!! Нажимаємо на контрольну роботу, реєструємося ( вказуючи призвище та ім'я),виконуємо завдання.

13.01.2021 Тема уроку: Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, записуємо основні терміни, формули, зразки розв'язанх задач.
 Виконуєте домашнє завдання, та надсилаєте мені на вайбер за номером 0686700211.до наступного уроку.

18.01.20212 Тема уроку:Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини.

Завдання!!! Записуємо в зошиті дату, тему уроку, переглядаєте відео, де показано як розв'язувати задачі, далі пробуєте самостійно розв'язувати  дані задачі, а також виконуєте домашнє завдання: опрацювати пар.19, ст. 104 № 136(б), 135 письмово.

20.01.2021 Тема уроку: Молярна маса.Обчислення молярної маси речовини, числа частинок у певній масі.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, записуємо основні терміни, формули, зразки розв'язанх задач.
 Виконуєте домашнє завдання, та надсилаєте мені на вайбер за номером 0686700211.до наступного уроку.

25.01.2021 Тема уроку:Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, записуємо основні терміни, формули, зразки розв'язанх задач.
 Виконуєте домашнє завдання.


27.01.2021 Тема уроку: Закон Авогадро. Молярний об'єм газів.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, записуємо основні терміни, формули, зразки розв'язанх задач.
 Виконуєте домашнє завдання.


08.02.2021 Тема уроку: Розвязування розрахункових задач.

Завдання!!! В зошиті записуємо дату, тему уроку, записуємо основні терміни, формули, зразки розв'язанх задач.
 Виконуєте домашнє завдання.

10.02.2021 Тема уроку: Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди їх склад і номенклатура. Класифікація оксидів.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.

15.02.2021 Тема уроку: Основи, їх склад і номенклатура. Класифікація основ.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.
 Виконуєте домашнє завдання, та надсилаєте мені на вайбер за номером 0686700211.до наступного уроку.

17.02.2021 Тема уроку: Кислоти їх склад і номенклатура. Класифікація кислот.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.
 Виконуєте домашнє завдання, та надсилаєте мені на вайбер за номером 0686700211.до наступного уроку.


01.03.2021 Тема уроку: Солі їх склад і номенклатура. Поширеність у природі солей.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.


03.03.2021 Тема уроку:Фізичні та хімічні властивості оксидів.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.

10.03.2021 Тема уроку: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання, записуєте приклади розв'язків задач.

Увага!!!15.03.2021 Відбудеться самостійна робота, повторіть пар.23- 2622.03.2021 Самостійна робота з теми: " Неорганічні сполуки."

Дана робота розпочнеться о12:00


24.03.2021  Тема уроку:Фізичні властивості основ.Хімічні властивості лугів та нерозчинних основ.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.

29.03.2021 Тема уроку: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами. Використання основ.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.31.03.2021 Тема уроку:  Поширеність у природі та використання основ.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.
Увага!!! 05.04.2021 відбудеться самостійна робота з теми : " Хімічні властивості основ." о 12:00

05.04.2021 Тема уроку: Самостійна робота з теми: " Хімічні властивості основ"07.04.2021 Тема уроку: Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основами, основними оксидами, солями. Ряд активності металів. Реакція заміщення та обміну.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.

12.04.2021 Тема уроку: Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров'я людини.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання, лабораторне дослідження №3, та надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211

14.04.2021 Тма уроку: Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.

21.04.2021 Тема уроку:

 Лабораторне дослідження №4 Взаємодія металів із солями у водному розчині.  

Лабораторне дослідження № 5 Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

Лабораторне дослідження № 6 Реакція обміну між солями в розчині.

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт находете дані лабораторні дослідження ознайомлюєтеся, в інтернеті находете відео переглядаєте і робите звіт у практичних зошитах, після виконання роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211


26.04.2021 Тема уроку: Практична робота №2 Дослідження влативостей основних класів неорганічних сполук.

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт находете дану практичну роботу  ознайомлюєтеся, в інтернеті находете відео переглядаєте і робите звіт у практичних зошитах, після виконання роботи надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211

28.04.2021Тема уроку: Загальні способи добування оксидів та кислот.

Завдання!!! В зошиті записуєте дату, тему уроку, робите конспект по презентації, виконуєте завдання.
четвер, 15 квітня 2021 р.

11 класпрезентація Мінеральні добрива.Поняття про кислотні та лужні грунти.
презентація Сучасні силікатні матеріали.
Увага!!! 07.05.2020 Відбудеться контрольна робота з теми: "Основи і солі"
Повторіть пар.29-39.
презентація Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.
контрольне робота

2020-2021 н.р.

04.11.2020 Тема уроку: Природа хімічного зв'язку . Йонний зв'язок . Ковалентний зв'язок. Донарно - акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації та виконуємо домашнє завдання та надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211

06.11.2020 Тема уроку: Водневий та металевий зв'язок.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації та відео виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211


11.11.2020 Тема уроку: Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, виконуємо тести,робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211
Увага!!! 18.11.2020 відбудеться самостійна робота


13.11.2020 Тема уроку Необоротні і оборотні хімічні процеси.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211
Увага!!! 18.11.2020 відбудеться самостійна робота на 12:00, яко ми працюємо дистанційно.


20.11.2020 Тема уроку : Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання , домашнє завдання.

13.01.2021 Тема уроку: Амоніак. Солі амонію.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання , домашнє завдання: опрацювати пар. 21, ст.106 № 3,4 письмово.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211до наступного уроку

15.01.2021 Тема уроку: Обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням реакції, якщо один із реагентів взято у надлишку.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, виконуємо тести,робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211

20.01.2021Тема уроку: Оксиди неметалічних елементів. Загальні фізичні та хімічні властивості.
22.01.2021 Тема уроку:Застосування оксидів неметалічних елементів та їх уміст в атмосфері. Кислотні дощі.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.Зверніть увагу що презентація вміщує два уроки, тому якщо  ми продовжуємо працювати в школі надсилати мені роботи не потрібно, я перевірю в школі, якщо ні то надсилаємо.

10.02.2021 Тема уроку: Загальна характеристика металічних елементів. Прості речовини метали.Загальні фізичні властивості металів.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, виконуємо тести,робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211


12.02.2021 Тема уроку:Сплави металів.Застосування металів та їхніх сплавів.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211

17.02.2021 Тема уроку: Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів.Захист від корозії.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання , домашнє завдання: опрацювати пар. 25, ст.128 № 8 письмово.
виконавши роботу надсилаємо мені на вайбер за  ном.0686700211до наступного уроку

19.02.2021 Тема уроку: Алюміній: фізичні властивості та хімічні  властивості. Застосування. 

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.

03.03.2021 Тема уроку: Залізо: фізичні та хімічні властивості.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.

05.03.2021 Тема уроку: Сполуки феруму: оксиди, гідроксиди.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.


10.03.2021 Тема уроку: Властивості, застосування гідроксидів Натрію та Кальцію.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.


12.03.2021 Тема уроку:Солі їх поширення у природі.Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.24.03.2021 Тема уроку: Якісні реакції на деякі іони

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання ,записуєте лабораторне дослідження в зошиті. домашнє завдання: опрацювати пар. 31, ст.152 № 5(а) письмово.


26.03.2021 Тема уроку: Застосування ортофосфатів, карбонатів, силікатів.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по презентації  виконуємо завдання , домашнє завдання.


31.03.2021 Лабораторні дослідження№ 5,6,7,8

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт шукаєте дані лабораторні дослідження , в інтернеті вводете експеременти переглядаєте і виконуєте завдання в практчних зошитах, після виконання надсилаєте мені на вайбер.0686700211 , до наступного уроку.


02.04.2021 Тема уроку: Практична робота№ 1 " Дослідження якісного складу солей"

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт находете дану практичну роботу, шукаєте в інтернеті досліди і в зошиті записуєте спостереження та рівняння реакції, робите висновки, виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211.


07.04.2021 та 09.04.2021 Тема уроку:Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання, домашнє завданняопрацювати пар.39ст. 182 № 1(а) письмово.

14.04.2021 Тема уроку: Практична робота №2 " Генетичні звязки між неора ганічними речовинами."

Завдання!!! В зошитах для практичних робіт находете дану практичну роботу, шукаєте в інтернеті досліди і в зошиті записуєте спостереження та рівняння реакції, робите висновки, виконавши роботу надсилаєте мені на вайбер за ном.0686700211

16.04.2021 Тема уроку: Розв'язування комбінованих розрахункових задач.

Завдання!!! записуємо дату, тему уроку, робимо короткий запис по  відео виконуємо завдання, домашнє завдання пов.. пар.29-35ст.164 6,7